Domů


Osmibitová historie firmy ATARI

Firma ATARI byla založena v Kalifornii, zápisem do obchodního rejstříku USA, dne 27. června 1972. Zakladatelem firmy byl absolvent University of Utah, pan Nolan Bushnell a jeho přítel Ted Dabney. Oba vložili do nové firmy 250 dolarů. Jméno firmy, čili slovo Atari, pochází z japonské hry GO, v níž má obdobný význam jako např. výraz "šach!" ve hře šachy. Tradiční firemní logo (ona známá trojnožka) bylo inspirováno tvarem japonské sopky Fudži.

Zpočátku byla výroba firmy ATARI zaměřena na televizní hry a videoautomaty (legendární videohra PONG). Výroba prvních osmibitových počítačů firmy ATARI byla zahájena v roce 1979, a to domácím osmibitovým počítačem s označením Atari 400. Následovaly další modely a léta slávy. Počáteční investice 500 dolarů z roku 1972 se tak např. v roce 1980 změnila na obrat 500 miliónů dolarů. Firma ATARI byla nejrychleji rostoucí podnik v dějinách USA a osmibitové domácí počítače Atari se staly ve druhé polovině osmdesátých let jedny z nejpopulárnějších a nejprodávanějších počítačů na trhu... 8-bit Computer System 1979 (7kB)

1979

model: Atari 400

Tak toto byl první osmibitový domácí počítač firmy ATARI. Výroba byla zahájena v roce 1979 a trvala až do roku 1982. Počítač Atari 400 byl navržen jako začátečnický systém pro domácnosti s dětmi, čemuž také odpovídal jeho vzhled a vybavení. Osazen byl osmibitovým mikroprocesorem typu 6502 firmy MOS TECHNOLOGY, který pracoval na taktu 1.79MHz. Paměť RAM měla velikost 16kB, paměť ROM s operačním systémem 10kB. Interpreter jazyka BASIC nebyl zabudován, ale byl dodáván v samostatném zásuvném modulu. Fóliová klávesnice typu QWERTY měla 57 kláves a dle výrobce měla být odolná vůči nešetrnému zacházení. Vedle klávesnice umístěny čtyři funkční klávesy. Počítač měl vestavěný reproduktor, na přední straně byly umístěny čtyři joystickové porty a nahoře (pod odklápěcím víkem) pak jeden konektor pro zásuvný modul. Výstup obrazu byl pouze na TV přes RF modulátor. Konektor SIO pro připojení sériových periferních zařízení. Jako záznamová periférie byl používán kazetový data-magnetofon Atari 410 (na standardní audio kazetu C60 se vešlo přibližně 100kB dat, rychlost přenosu 600 baud). Paměť RAM bylo možno rozšířit na 32 nebo 48kB. Původně měl být počítač osazen pamětí o velikosti 4kB, odtud ono označení Atari 400. ATARI 400 (6kB)

model: Atari 800

Výroba tohoto modelu běžela souběžně s modelem Atari 400. Atari 800 byl ale navržen pro vážnější práci - jako všestranně použitelný systém s možností snadného rozšíření. Mezi uživateli byl velmi oblíben. Počítač byl opět osazen mikroprocesorem typu 6502 na taktu 1.79MHz. Paměť RAM měla velikost 48kB, paměť ROM s operačním systémem 10kB. Interpreter jazyka BASIC nebyl zabudován. Profesionální klávesnice typu QWERTY měla 57 kláves a čtyři funkční klávesy. Na přední straně počítače byly umístěny čtyři joystickové porty a na horní straně pak rozměrné odklápěcí víko pod kterým se nacházely dva konektory pro zásuvné moduly a čtyři konektory rozšíření. Tak jako u modelu 400 i zde vestavěn reproduktor a RF modulátor, ale výstup obrazu byl již také i na monitor (RGB a Composite Video Output). Konektor SIO pro připojení sériových periferních zařízení. Na ukládání dat bylo možno použít také 5.25" disketovou jednotku Atari 810. Původně měl být počítač osazen pamětí o velikosti 8kB, odtud ono označení Atari 800. ATARI 800 (6kB)

1982

model: Atari 1200XL

Výroba tohoto modelu nové generace (řada XL) byla zahájena v roce 1982 a měla nahradit oba předchozí modely - model Atari 400 a 800. Výroba tohoto modelu však byla brzy ukončena jako neperspektivní. Počítač Atari 1200XL byl již osazen vylepšeným osmibitovým mikroprocesorem typu 6502C na taktu 1.79MHz. Paměť RAM měla velikost 64kB, paměť ROM s operačním systémem 16kB. Součástí operačního systému byl diagnostický a grafický demonstrační program. Interpreter jazyka BASIC stále nebyl zabudován. Profesionální klávesnice typu QWERTY měla 55 kláves a devět funkčních kláves. Dva joystickové porty, konektor zásuvného modulu a vypínač napájení na levé boční straně počítače. Výstup obrazu a zvuku na TV nebo monitor. Konektor SIO pro připojení sériových periferních zařízení. Poprvé zde byl u Atari použit design, jímž měla být nová řada charakteristická - elegantní nízká skříňka ze světle a tmavě hnědého plastu, v kombinaci s leštěným hliníkem. Počítač Atari 1200XL ale nebyl uživateli příznivě přijat a také se masově nerozšířil, jeho hlavní slabinou byl zcela uzavřený systém bez možnosti dalšího rozšíření (chybí PBI konektory) a také se díky neslučitelnému operačnímu systému vyskytly problémy s používáním staršího software. Označení XL vzniklo jak zkratka ze slov "eXtended Line". ATARI 1200XL (5kB)

1983

model: Atari 600XL

Nový model řady XL, který spolu s dalším modelem, Atari 800XL, rychle nahradil neúspěšný Atari 1200XL. Model Atari 600XL byl zamýšlen jako náhrada za Atari 400. Výroba byla zahájena v roce 1983. Počítač byl osazen mikroprocesorem typu 6502C na taktu 1.79MHz. Paměť RAM měla velikost 16kB, paměť ROM s operačním systémem a interpretem jazyka BASIC 24kB - interpreter jazyka BASIC je tedy zabudován již přímo uvnitř počítače. Profesionální klávesnice typu QWERTY měla 57 kláves a pět funkčních kláves. Dva joystickové porty na pravé boční straně počítače. Na zadní straně počítače konektory (SIO, PBI, TV, napájení) a vypínač napájení. Oproti modelu Atari 800XL nebyl z cenových důvodů zabudován monitorový výstup. Na horní straně počítače byla malá plechová dvířka, pod kterými se nacházel konektor pro zásuvný modul. Operační systém byl trochu neslučitelný s Atari 400/800. Paměť RAM počítače Atari 600XL bylo možno rozšířit o dalších 64kB na celkových 80kB. Za tímto účelem se vyráběla vnější přípojná paměť s označením Atari 1064. Dále se měl k počítačům řady XL vyrábět modul Atari 1090XL, jenž by obsahoval pět konektorů (PBI) pro další přídavné karty. ATARI 600XL (5kB)

model: Atari 800XL

Výroba tohoto modelu běžela souběžně s modelem Atari 600XL. Počítač byl osazen mikroprocesorem typu 6502C na taktu 1.79MHz. Paměť RAM měla velikost 64kB, paměť ROM s operačním systémem a interpretem jazyka BASIC 24kB. Profesionální klávesnice typu QWERTY měla 57 kláves a pět funkčních kláves. Dva joystickové porty na pravé boční straně počítače. Na zadní straně počítače konektory (SIO, PBI, TV, monitor, napájení) a vypínač napájení. Na horní straně počítače byla malá plechová dvířka, pod kterými se nacházel konektor pro zásuvný modul. Paměť RAM bylo možno rozšířit na 128kB a dnes až na tehdy těžko uvěřitelných 1088kB. Operační systém byl trochu neslučitelný s Atari 400/800. Tento osmibitový model počítače firmy ATARI byl ve své době v naší republice poměrně rozšířen. ATARI 800XL (5kB)

1984

model: Atari 1450XLD

Tak tento model měl být vlajkovou lodí "další generace" osmibitových počítačů Atari. Vyráběl se však jen v omezeném množství v roce 1984. Počítač byl osazen mikroprocesorem typu 6502C na taktu 1.79MHz. Paměť RAM měla velikost 64kB, paměť ROM s operačním systémem a interpretem jazyka BASIC 24kB. Profesionální klávesnice typu QWERTY měla 55 kláves a devět funkčních kláves. Dva joystickové porty, konektor zásuvného modulu a vypínač napájení na levé boční straně počítače. Na zadní straně počítače konektory (SIO, PBI, TV, monitor, modem, napájení). Na horní straně počítače (vpravo) byla umístěna vestavěná oboustranná disketová jednotka 5.25", která pracovala ve dvojité hustotě záznamu /180kB/. V očekávání nástupu "centrálních informačních systémů" byl do počítače vestavěn modem o rychlosti 300 baud. Zvláštností byl také zabudovaný hlasový syntezátor (čip SC-01, handler V:), který měl dát počítači nový rozměr v jeho interaktivním použití. Počítač měl díky němu umět mluvit. Poprvé byl použit nový obvod "FREDDIE" pro řízení paměti. ATARI 1450XLD (8kB)

model: Atari 1400XL

Tento model měl být vylepšením Atari 600XL a 800XL a druhý model z "další generace" osmibitových počítačů Atari. Výroba byla zahájena také v roce 1984, ale bylo vyrobeno jen pár kusů. Tento systém měl všechny rysy počítače Atari 800XL, ale byl navíc vybaven novým obvodem "FREDDIE" pro řízení paměti. Profesionální klávesnice typu QWERTY měla 55 kláves a devět funkčních kláves. Dva joystickové porty, konektor zásuvného modulu a vypínač napájení na levé boční straně počítače. Na zadní straně počítače konektory (SIO, PBI, TV, monitor, modem, napájení). Tak jako u modelu Atari 1450XLD byl i zde vestavěn modem o rychlosti 300 baud a hlasový syntezátorový čip. ATARI 1400XL (6kB)

A nastal zlom. V červenci roku 1984 firma ATARI změnila majitele, jímž se nyní stal pan Jack Tramiel (bývalý ředitel firmy Commodore) a firma byla přejmenována na ATARI CORPORATION. S novým majitelem byly všechny dosavadní projekty osmibitových domácích počítačů firmy ATARI opuštěny a zrušeny. Nikdy se tak nezačal vyrábět již připravovaný systém Atari 800XLD, či hybridní systém Atari 1650XLD. Doba si žádala změny a nové technologie. Nová generace osmibitových domácích počítačů Atari dostala do vínku označení XE - jako zkratka z "XL Extended".
Sloganem firmy se stala věta: "Power Without the Price".

1985

model: Atari 65XE

Výroba tohoto modelu nové generace byla zahájena v roce 1985. Prakticky se však jednalo jen o starší model Atari 800XL (nové technologie se nekonaly...) ve zcela novém kabátě, jenž vycházel z modelů souběžně vyráběné řady Atari ST. Poprvé se tedy i zde objevuje světle šedá skříňka se šikmými funkčními klávesami. Oproti Atari 800XL bylo pro řízení paměti použito obvodu "FREDDIE" z Atari 1400XL. Nový počítač byl z hlediska software na 100 % slučitelný s předchozími modely. Interpreter jazyka Basic byl již verze C. Konektor pro zásuvný modul byl přemístěn na zadní stranu počítače. U tohoto modelu nebyl zabudován konektor PBI ani jiného rozšíření, což bylo uživateli velmi kritizováno. ATARI 65XE (8kB)

model: Atari 800XE

Výroba tohoto modelu byla zahájena v roce 1985. Jednalo se o evropský protipól amerického modelu Atari 65XE. V zásadě se tedy jedná o Atari 65XE, avšak s rozdílnou základní deskou (na které je již připravené místo pro rozšíření paměti na 128kB) a dále pak s novým konektorem tzv.rozšířené cartridge (ECI) na zadní straně počítače. U počítačů určených pro evropský trh (s televizní normou PAL) pracoval mikroprocesor na taktu 1.77MHz. Interpreter jazyka Basic verze C. Také tento osmibitový model počítače firmy ATARI byl ve své době v naší republice poměrně rozšířen. ATARI 800XE (8kB)

model: Atari 130XE

Také výroba tohoto modelu byla zahájena v roce 1985 a také zde se v zásadě jednalo o model Atari 65XE s úpravami z modelu Atari 800XE. Paměť RAM však měla velikost 128kB - nejvíce ze všech osmibitových počítačů Atari (byť nešla adresovat přímo). Interpreter jazyka Basic verze C. ATARI 130XE (8kB)

1987

model: Atari XEGS (XE Game System)

Poslední osmibitový počítač firmy ATARI. Výroba tohoto modelu byla zahájena v roce 1987. Atari XEGS vycházel z modelu Atari 65XE a spíše se jednalo o herní systém než o počítač. Tento systém měl ale oproti jiným herním systémům vnější oddělitelnou klávesnici (připojovala se přes kabel) a to ho k počítačům velice přibližovalo. Vestavěný BASIC a hra Missile Command. Herní systém Atari XEGS byl dodáván včetně joysticku, světelné pistole a tří her (Light Gun, Flight Simulator II a Bug Hunt) v zásuvných modulech. ATARI XEGS (5kB)

A to už je ze světa osmibitových domácích počítačů firmy ATARI vše. Dále se firma ATARI orientovala pouze na perspektivní šestnácti a dvaatřicetibitové počítače. Ke dni 1. ledna 1992 firma ATARI oficiálně oznámila konec veškeré podpory osmibitových počítačů a jejich výroba byla ukončena.

© 8.2001 a 7.2002 Jiří Pecher

Domů