Zpět

Popis počítače

- 1 -

Klávesnice

Klávesnice počítače ATARI 800XE je nedílnou součástí počítače. Je typu QWERTY a má 57 kláves. Klávesy jsou vícefunkční a lze je používat v režimech klávesnice: normální znaky, grafické znaky a mezinárodní znaky.


Normální znaky (režim normální klávesnice)

Normální klávesnice (35kB)
Na velká/malá písmena přepínáme klávesou CAPS. Další znaky získáme současným držením klávesy SHIFT + příslušná klávesa. Některé kombinace nedávají znak, ale usnadňují editaci textů a plní i další funkce. Inverzní znaky získáme po přepnutí klávesou INVERSE (je úplně vpravo dole pod klávesou CAPS).


Grafické znaky (režim grafická klávesnice)

Grafická klávesnice (33kB)
Zde získáme místo písmen různé grafické znaky, které můžeme využít např. pro pseudografiku. Tento režim klávesnice je aktivován současným držením klávesy CONTROL + příslušná klávesa. Některé kombinace opět nedávají znak, ale usnadňují editaci textů a plní i další funkce. Celkem je k dispozici 29 grafických znaků.


Mezinárodní znaky (režim klávesnice mezinárodních znaků)

Klávesnice mezinárodních znaků (34kB)
Tento režim je aktivován příkazem Basicu: POKE 756,204 (zpět pak POKE 756,224). Získáme tím 29 různých mezinárodních znaků a zejména se jedná o přehláskovaná písmena.


- 2 -

Funkční klávesy - konzole

Mimo hlavní klávesnici je počítač vybaven řadou pěti šikmých funkčních kláves - jsou to klávesy: RESET, HELP, OPTION, SELECT a START. Souhrnně se jim říká konzolové klávesy. Úkolem konzolových kláves není vkládání žádného znaku, ale jsou používány k řízení systému počítače či můžou být použity k ovládání programů. Kromě klávesy RESET jsou jejich funkce dosažitelné pouze programově a to testováním určitých adres paměti. Klávesa RESET inicializuje (restartuje) operační systém počítače. (Přihlíží se zde k obsahu adresy 580 a tak se může jednat o "teplý" nebo "studený" restart systému.)


- 3 -

Další funkce kláves

Klávesnice obsahuje mimo centrální části znakových kláves i boční klávesy speciální. Ty plní jiné funkce než je klasické vkládání znaku - nejčastěji slouží k ovládání editoru Basicu či přepínání režimu klávesnice. Podle módu navoleném klávesou CAPS mohou být některé tyto speciální klávesy účinné i s klávesou CONTROL a SHIFT. Následuje seznam:

ESC - použití závisí na programu, nejčastěji jde o únik ze zvolené činnosti
BREAK - systémová klávesa, obvykle zastavuje běh Basic programu
DELETE - smaže znak vlevo od kurzoru a přesune kurzor na jeho místo
CONTROL + znak - vloží vybraný grafický nebo mezinárodní znak
CONTROL + DELETE - smaže znak v místě kurzoru a přesune zbytek řádku o jedno místo vlevo
CONTROL + INSERT - vloží mezeru pro znak
CONTROL + 1 - zastavuje/povoluje posuv výpisu (listingu) Basic programu
CONTROL + 2 - rozezní tón podobný bzučáku
CONTROL + 3 - vytváří označení konec souboru (EOF) při vstupu z klávesnice
CTRL TAB - přesune kurzor na následující zarážku
CTRL TAB + SHIFT - nastavuje zarážku
CTRL TAB + CONTROL - maže zarážku
SHIFT + znak - vloží vybraný znak opačné velikosti
SHIFT + INSERT - vloží mezeru pro řádek
SHIFT + DELETE - smaže řádek
SHIFT + CLEAR - smaže celou obrazovku
CAPS - přepíná mód velká/malá písmena
CONTROL + CAPS - uzamkne klávesu CONTROL, "klávesa je držena počítačem"
SHIFT + CAPS - uzamkne klávesnici v upper-case režimu normálních znaků
CONTROL + šipky - přesune kurzor o jedno místo do zvoleného směru
RETURN - potvrdí řádek, přesune kurzor na levý okraj, je to nejčastěji používaná klávesa
INVERSE - přepíná režim normální/inverzní znaky, někdy se označuje i jako klávesa ATARI


- 4 -

Zadní a boční strana počítače

Na zadní straně počítače je umístěno několik různých typů konektorů a dále kolébkový vypínač napájení počítače. Seznam konektorů a jejich popis následuje níže. Konektory pro dva joysticky (joystickové porty) jsou umístěny na pravém boku počítače. Levý bok počítače je bez konektorů.

Zadní a boční strana (42kB)

• Sériový I/O port (Serial Input Output)

Speciální konektor (13-pin) firmy Atari pro připojení sériových periferních zařízení typu disketová jednotka, záznamový magnetofon, tiskárna, modem a jiné. Lze říci, že se jedná o nejdůležitější a také nejvíce používaný konektor počítače.

• Zásuvka pro zásuvný modul (Cartridge)

Konektor (40-pin) pro zásuvný modul (anglicky cartridge). Zásuvný modul je vlastně pevná paměť typu ROM (případně EPROM). Tato paměť může obsahovat jeden nebo více různých programů, jako jsou např. hry, operační systémy, užitkové či systémové programy. V každém případě se jedná o velmi rychlý a spolehlivý zdroj dat. Původní zásuvné moduly měly kapacitu 16kB.

• Konektor rozšířené cartridge (Enhanced Cartridge Interface)

Tento konektor (14-pin) může sloužit pro připojení speciálních (a také velmi rychlých) periferních zařízení. (Jejich výroba však nebyla nikdy u firmy Atari zahájena.)

• Výstup na monitor (RGB and Composite Video Output)

Kulatý konektor (DIN5) pro připojení monochromatického nebo barevného RGB monitoru. Tento výstup obrazu je obzvlášť vhodný pro plné využití grafiky počítače. Současně obsahuje zvukový výstup (Audio).

• Přepínač TV kanálu (TV Switch)

Posuvný přepínač televizního modulátoru mezi dvěma (VHF-UHF) televizními kanály. Tento přepínač nemusí být na počítači vždy vyveden - záleží na výrobní sérii.

• TV výstup (RF modulator)

Konektor pro klasický koaxiální TV kabel. Výstup úplného televizního signálu, tj. včetně zvuku.

• Napájecí konektor (Power Input)

Kulatý konektor (DIN7) pro připojení kabelu od vnějšího napájecího zdroje (220V/5V/1.5A).

• Vypínač (On/Off)

Kolébkový vypínač pro vypnutí/zapnutí počítače. (Samotný zdroj samozřejmě nevypíná, ten musíte vytáhnou ze zásuvky.)


- 5 -

Periférie

Jedná se o zařízení, která lze k počítači ATARI 800XE připojit a jenž jsou podporovány jeho operačním systémem. Jednoduše řečeno, k počítačům Atari 800XE lze připojit pouze periférie pro tyto počítače speciálně určené. (Což bylo velkou slabinou téměř všech počítačů firmy Atari.)

Periférie (37kB)

Disketová jednotka

K počítači lze připojit 5.25" disketovou jednotku - ta slouží jako vnější paměť pro ukládání programů a dat. Používáme DS/DD diskety velikosti 5.25". Kapacita diskety je od 90kB do 360kB - dle druhu formátování. Pro počítač lze použít např. disketovou jednotku ATARI 1050 nebo ATARI XF551. Disketová jednotka se standardně připojuje do sériového I/O portu. Pro sériový port má OS programové vybavení, ale disketovou jednotku lze řídit jen ze strojového řídícího programu - DOSu. OS umí tento řídicí program pouze zavést (tzv. BOOT).

Magnetofon

Slouží jako vnější paměť pro ukládání programů a dat. Na standardní audio kazetu C60 se vejde přibližně 100kB dat při rychlost přenosu 600 baud. K počítači lze připojit např. magnetofon ATARI XL12, ATARI XC12 nebo ATARI 1010. Standardně se připojuje do sériového I/O portu nebo je-li tam zrovna připojená disketová jednotka, do sériového portu v jednotce. Pro standardní provoz má OS programové vybavení.
Pro urychlení přenosu dat a jeho spolehlivost byl v České republice v osmdesátých letech (společnosti RICO a JRC) vyvinut systém zrychleného nahrávání TURBO 2000 (později i SUPERTURBO). Systém vyžaduje hardwarovou úpravou originálního magnetofonu a nutností je i používání speciálního zaváděcího programu. Systém se vyznačuje značnou spolehlivostí a možností volby přenosové rychlosti záznamu. Rychlosti záznamu se mohou pohybovat zhruba v rozmezí od 2000 do 6000 baud (standard pro TURBO 2000 je 2270 baud). Oproti standardnímu systému se tedy na kazetu vejde mnohonásobně více dat.

Tiskárna

K počítači lze připojit např. tiskárny ATARI 1025, ATARI 1027 nebo ATARI 1029. Tiskárna se standardně připojuje do sériového I/O portu. Existuje však i připojení přes paralelní port (joystickový) a nebo konektor cartridge. Pro standardní provoz má OS programové vybavení.

TV a Monitor

Pro zobrazení a zvuk lze použít běžný televizní barevný přijímač (v normě PAL) nebo monochromatický či barevný videomonitor (typ RGB) s mono či stereo zvukem. TV přijímač lze k počítači připojit přes anténní kabel (75 ohm), nebo pokud má i AV vstup, tak i přes propojovací kabel SCART.

Ovladače her a programů

K počítači lze přes joystickové porty připojit různé typy digitálních joysticků (např. firem ATARI, COMMODORE či AMSTRAD). Jejich zapojení bylo standardizováno a také používají stejný typ konektoru. Dále lze přes joystickové porty připojit např. firemní ovladače typu Tablet (ATARI CX77), Paddle (ATARI PADDLE), Track-Ball (ATARI CX22) či myš (z ATARI ST). Dostupnost těchto zařízení však již není příliš velká...


- 6 -

Zapojení konektorů

(Vnější pohled na konektory počítače)

Zapojení konektorů (14kB)
Zpět    Nahoru^