Zpět

Zavádění programů

- 1 -

Kazeta

a) Standardní boot program

Stiskněte a držte klávesy START a OPTION a zapněte počítač. Asi za dvě sekundy se ozve krátký bzučivý tón a na obrazovce se zobrazí kurzor. Pusťte klávesy START a OPTION.
Vložte kazetu s programem do magnetofonu a přetočte ji buď na začátek kazety nebo na začátek zaváděného programu (můžete se orientovat podle zabudovaného počítadla). Začátek programu je třeba nastavit poměrně přesně.
Zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu a poté klávesu RETURN na počítači. Program se ukládá do paměti. Rychlost nahrávání je 600 baud. Po načtení programu a zastavení magnetofonu nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím poškození pásku.


b) Basic program uložený příkazem CSAVE

Po zapnutí počítače vyčkejte na nápis "READY". Vložte kazetu do magnetofonu a přetočte ji na začátek zaváděného programu (můžete se orientovat podle zabudovaného počítadla).
Zadejte z klávesnice Basic příkaz CLOAD a odešlete klávesou RETURN. Zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu a poté opět klávesu RETURN na počítači. Program se ukládá do paměti. Rychlost nahrávání je 600 baud. Po načtení programu a zastavení magnetofonu nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím poškození pásku. Basic program spustíte Basic příkazem RUN (napište RUN a stiskněte klávesu RETURN).


c) Program v Turbu 2000

Program uložený v systému Turbo 2000 se do počítače zavádí pomocí speciálního zavaděče. Zavaděč je výkonný program, který se do počítače zavede jiným způsobem (standardní boot, z disku nebo nejčastěji a nejlépe z cartridge s tímto programem). Velmi dobrý je např. zavaděč Universal TURBO VisiCopy II (firmy JRC) s grafickou indikací průběhu nahrávání programu. Zavaděčů je však více druhů a lze je také použít.
Dále postupujte takto:
Nahrajte libovolný zavaděč programů Turbo 2000 - ten se okamžitě aktivuje. Vložte kazetu s programy v Turbu 2000 do magnetofonu Atari a zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu. Zavaděč po zmačknutí libovolné klávesy počítače (mimo klávesy Break) začne načítat signál z magnetofonu, vyhledá hlavičku nejbližšího programu a zobrazí jeho jméno (u systému Turbo 2000 max.10 znaků). Po dalším stisku libovolné klávesy (nemusí být vždy, záleží na zavaděči - někdy se začne hned nahrávat) pak tento program nahraje. O tom, že vše probíhá v pořádku, jste během nahrávání vizuálně informováni výskytem různobarevných vodorovných pruhů na obrazovce a také zvukově pronikavým vrčením z reproduktoru monitoru (nebo TV). U zavaděče Universal TURBO VisiCopy II máte navíc možnost sledovat průběh nahrávání - to díky pětici svislých pruhů, jenž průběh nahrávání indikují. Po načtení programu se program automaticky spustí a magnetofon se zastaví - nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY. (Magnetogon to sám neumí, přítlačná kladka magnetofonu by zůstala stále přitisklá k pásku kazety a mohla by způsobit jeho poškození.)

Pozor!!! Zde je nutno znovu upozornit, že magnetofon ATARI musí být pro systém Turbo 2000 hardwarově upraven (např. dle návodu na těchto stránkách). Standardním magnetofonem ATARI, programy v Turbu 2000 nahrávat nelze!!!


- 2 -

Cartridge

Cartridge (zásuvný modul) obsahuje paměť ROM (případně EPROM), ve které je umístěn jeden či více programů. Výhoda tohoto média je v tom, že program je okamžitě k dispozici a to bez dalšího čekání.
Cartridge se do počítače zasouvá (a vyndává) jen při vypnutém počítači. Rozhodně se vyvarujte toho zasunout cartridge obráceně - do počítače ATARI 800XE se zasouvá zezadu nálepkou nahoru! Jinak hrozí zničení cartridge či samotného počítače!
Z cartridge se program zavádí podle návodu ke konkrétní cartridgi, většinou se program spustí okamžitě po zapnutí počítače. Jiné cartridge mohou mít inicializační tlačítko. Pro start programu vyžadují jeho stisk a restart počítače klávesou RESET.


- 3 -

Disketa 5.25"

Nejdříve je nutné zapnout disketovou jednotku a vložit disk s boot programem - pak zapneme počítač. Na disketové jednotce se rozsvítí kontrolka BUSY (červená či zelená) a počítač začne s disketovou jednotkou komunikovat. Program se nahraje a spustí.
Zde je nutno upozornit, že pokud se nejedná o disk typu boot (nebo pro další práce s diskem jako je mazání, nahrávání, formátování atd.), tak musí být v paměti počítače přítomen i rezidentní program DOS (Disk Operating System) - pokud není, musíte ho tedy nějakým způsobem nahrát předem. Ovládání DOSu vyžaduje také určité znalosti, proto je vhodné mít jeho manuál.
Na disk nahrávejte raději jenom tím DOSem, kterým byl disk formátován (DOSů pro ATARI je více druhů, např.DOS 2.5, SpartaDOS, BiboDOS, TTDOS a některé druhy spolu nespolupracují). Při manipulaci s 5.25" disketami dbejte zvýšené opatrnosti, nejsou tak odolné.

Zpět    Nahoru^