Domů


Turbo 2000

Zde je uveden stručný popis a princip systému zrychleného nahrávání Turbo 2000 pro osmibitové počítače Atari. Autorem systému je pan Jiří Richter z Prahy a kolektiv tehdejšího sdružení JRC.

  1. Turbo 2000 - úvod
  2. Princip úpravy Turbo 2000
  3. Návod na zhotovení úpravy Turbo 2000 pro magnetofon XC-12
  4. Schéma magnetofonu Atari XC-12 (obrázek GIF, © 2000 Jerzy Sobola)
  5. Práce se systémem Turbo 2000


Použitá literatura:


© 4.2003 a 9.2005 Jiří Pecher

Domů