Zpět

Návod na zhotovení úpravy Turbo 2000 pro magnetofon XC-12

- 1 -
Úvod
Tento návod je určen pro ty z vás, kdož máte originální záznamový magnetofon ATARI XC-12 pro standardní způsob záznamu (600 Bd), a chcete si ho předělat vlastními silami i pro systém Turbo 2000 (autor Jiří Richter). Je to tedy návod na hardwarovou úpravu magnetofonu. Popisované řešení je výsledkem vlastních pokusů i úprav již existujících zapojení. Zapojení bylo ověřeno na několika magnetofonech a vše pracuje velmi spolehlivě. Úprava Turbo 2000 není příliš složitá a náročná - zvládne ji každý zručný radioamatér.

Zde bych chtěl dodat, že nové magnetofony ATARI XC-12 jsou dosud (4.2003) k sehnání v různých výprodejích, a to za velmi příznivé ceny.- 2 -
Potřebné nástroje
 1. Mikropájka (samozřejmě také trubičkový cín a kalafuna)
 2. Křížový šroubovák vel.1
 3. Stranové štípací kleště
 4. Ploché kleště
 5. Kovová pinzeta
 6. Ocelová jehla- 3 -
Potřebné součástky
 1. Odpor miniaturní (např. typ TR191):
  3k9 - 1ks
  M27 - 1ks
  M22 - 1 ks

 2. Kondenzátor keramický poduškový (např. typ TK782):
  22n - 1 ks
  100n - 1ks

 3. Tranzistor:
  KC237 či KC239 - 1ks (nebo ekvivalentní, typ NPN)

 4. Ostatní:
  Izolovaný kablík - cca 15cm
- 4 -
Podrobný postup úpravy
A) Magnetofon položíme spodním krytem nahoru a kryt odšroubujeme. Vytočením dvou šroubků uvolníme plošný spoj s elektronikou. Pro snazší manipulaci s plošným spojem odpájíme dva černé vodiče vedoucí k páskovému spínači na mechanice magnetofonu - pamatujte si místo, odkud jste je odpájeli!


B) Úpravu zahájíme provedením následujících změn v původním zapojení magnetofonu:

Poznámka: Součástky identifikujeme podle natištěného označení na desce plošných spojů ze strany součástek. Vyjímané součástky při demontáži nepoškoďte - některé budete ještě potřebovat!


C) Propojíme vývody 9 a 10 integrovaného obvodu přes odpor 68k. Použijeme odpor R24, který jsme vyjmuli na začátku úpravy. (Označen barevnými proužky: modrý-šedý-oranžový-červený.)


Schéma zapojení (2kB) D) Dále doplníme výstupní tranzistor úpravy Turbo 2000. Nový tranzistor (např. typ KC237) zapojíme takto:


E) Nakonec na magnetofonu upravíme konektor SIO kabelu k počítači. Konektor rozšroubujeme a z vnější strany ocelovou jehlou opatrně uvolníme kontakt z pozice 11 (s oranžovým vodičem) a kontakt z pozice 7 (volný vedle hnědého vodiče). Mezi oba kontakty připojíme kondenzátor TK782 22n a zasuneme je zpět - do vzájemně prohozených pozic - tj.oranžový vodič do pozice 7 a volný do 11. Po vhodném vytvarovaní vývodů kondenzátoru lze konektor opět sešroubovat.


F) Vše pro jistotu překontrolujeme a po shledání, že je vše v pořádku, upevníme zpět plošný spoj, přiletujeme odletované vodiče páskového spínače, usadíme průchodku SIO kabelu a sešroubujeme oba kryty magnetofonu. Úprava Turbo 2000 je hotova!- 5 -
Značení vývodů součástek a SIO konektoru

Číslovaní vývodů integrovaného obvodu LM324 - pohled zhora

Vývody tranzistoru KC237 či KC239 - pohled zespodu na vývody

Vývody diody 1N4148 - katoda je označena černým proužkem

Číslovaní kontaktů SIO konektoru - pohled zepředu


Zpět    Nahoru^